ÀnimaTEA
Autisme
    Enllaços   Més informació
"Si li dones un peix a una persona podrà menjar un dia,
però si li ensenyes a pescar podrà menjar tota la vida"

Empoderament i autonomia familiar:

Dotar de recursos necessaris tant teòrics com pràctics sobre els TEA a la família.

Reducció de costos:

Mitjançant la formació a totes les persones implicades en el dia a dia dels nens/es i joves amb TEA.

Arribar al màxim de famílies possible

Oferir tractament eficaç:

L’ABA (Anàlisi Aplicat de la Conducta) és el tractament actual més eficaç en els TEA.

 

Què fem?:

 • Atenem a nens/es i joves d’entre 0 i 18 anys amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista).
 • Atenció tant a nens/es de baix com d’alt rendiment (Asperger) dins dels TEA.
 • Especialitzats en Formació teòrica i pràctica als pares amb fills amb TEA.
 • Formació i entrenament a familiars i professionals involucrats en el dia a dia del nen/a.
 • Formacions teòriques a escoles, centres i associacions sobre diagnòstic precoç i tractament.

On atenem?:

 • Treballem per tota Catalunya i Espanya, alternant el treball in situ i on-line depenent de la distància que hi hagi des de Barcelona.
 • Les sessions presencials són entre 1 i 4 al mes aproximadament depenent del cas, la disponibilitat de la família i la distància.
 

ÀnimaTEA és una entitat dedicada al Tractament, Formació i Investigació dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

Els creadors d’aquest projecte som Noemi Quibus i Ricard Ferrer. Els dos tenim experiència en el tractament de nens/es amb TEA d’edats que van de menys de 2 anys fins l’adolescència, tant de baix com d’alt rendiment. Durant els nostres anys d’experiència, a part del tractament directe amb els nens/es també ens hem dedicat a la formació de pares i mares, familiars, professors i nous educadors, així com en oferir xerrades i observacions a escoles sobre detecció i tractament dels TEA.

Després de tota aquesta experiència acumulada durant tant de temps, hem decidit aplicar tots els nostres coneixements especialitzant-nos sobre tot en la formació teòrica i pràctica a famílies amb persones amb TEA.

Els principis terapèutics que utilitzem són l’ABA (Anàlisi Aplicat de la Conducta) juntament amb un enfoc Sistèmic.

L’ABA és en l’actualitat el tractament més eficaç i recomanat per als TEA i és ideal per poder ensenyar al nen/a habilitats de tot tipus (Cognitives, Comunicació, Socials, Llenguatge, Joc, Autonomia, etc). També resulta molt útil per reduir els problemes de conducta normalment associats als TEA (queixes, estimulacions sensorials excessives i repetitives, inflexibilitats, etc).

L’enfoc Sistèmic ens ajuda a ampliar el focus d’atenció a tot l’entorn del nen/a amb TEA, per atendre de la millor manera a la família i la relació d’aquesta amb el context social en el que es mou. L’atenció a la família i el seu benestar repercuteix directament en el de la persona amb TEA i a l’inrevés.

      Noemi Quibus

 • Diplomada en Treball Social (Universitat de Barcelona).
 • Cursant el Grau de Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya).
 • Amb 7 anys d'experiència en el tractament directe dels TEA amb el mètode ABA.
 • Experiència en formació de famílies, professionals i escoles.

      Ricard Ferrer

 • Psicòleg General Sanitari.
 • Llicenciat en Psicologia (Universitat de Barcelona).
 • Màster en Teràpia Cognitivo-Social (Universitat de Barcelona).
 • Màster Oficial en Psicologia Clínica i de la Salut, especialització en investigació (Universitat de Barcelona).
 • Amb més de 4 anys d'experiència en el tractament directe dels TEA amb el mètode ABA.
 • Experiència en formació de famílies, professionals i escoles.