ÀnimaTEA
Autisme
    Enllaços   Més informació
"Si li dones un peix a una persona podrà menjar un dia,
però si li ensenyes a pescar podrà menjar tota la vida"

Intervenció en TEA

Howlin, P., Magiati, I., & Charman, T. (2009). Systematic review of early intensive behavioral interventions for children with autism. American journal on intellectual and developmental disabilities, 114(1), 23-41.

Peydró, S. (2012) Evidencia experimental de eficacia de los programas basados en ABA para niños con autismo.

Pla director de salut mental i addiccions. Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Barcelona: Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Generalitat de Catalunya; 2012.

Reichow B, Barton EE, Boyd BA, Hume K. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database Syst Rev (2012) 10:CD009260. doi:10.1002/14651858.CD009260.pub2

Wong, C., Odom, S. L., Hume, K. Cox, A. W., Fettig, A., Kucharczyk, S., Schultz, T. R. (2014). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism Spectrum Disorder. Chapel Hill: The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, Autism EvidenceBased Practice Review Group.
http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf

Modificació de Conducta:

Miltenberger R.G. (2012). Modificación de conducta. Principios y procedimientos. Ed. Pirámide.

Skinner, B.F. (1953). Science and human behavior. NY: Macmillan.

Tractament Estructurat, DTT (Discrete Trial Teaching) i VB (Verbal Behavior):

Lovaas, O.I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3-9.

McEachin, J. J., Smith, T., & Lovaas, O. I. (1993). Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment. American Journal on Mental Retardation, 97, 359-372.

Lovaas, O.I., Ackerman, A., Alexander, D., Firestone, P., Perkins, M. & Young, D.B. (1981). Teaching developmentally disabled children: The ME Book. Austin, TX: PRO-ED.

Cohen, H., Amerine-Dickens, M., & Smith, T. (2006). Early intensive behavioral treatment: Replication of the UCLA model in a community setting. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 27(2), 145-155.

Douglas Greer R. Denise E. Ross (2008). Análisis de la conducta verbal. Cómo inducir y expandir nuevas capacidades verbales en niños con retrasos en el lenguaje. Ed. Grupo 5.

Tractament Naturalitzat, PRT (Pivotal Response Training) i Ensenyança Incidental:

Koegel, R.L. & Koegel, L.K. (1995). Teaching children with autism. Baltimore: Paul H. Brookes.

Koegel, L. K., Koegel, R. L., Harrower, J. K., & Carter, C. M. (1999). Pivotal response intervention I: Overview of approach. The Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps,24, 174–185. doi:10.2511/rpsd.24.3.174.

Koegel, R. L., & Koegel, L. K. (2006). Pivotal response treatments for autism: Communication, social, and academic development. Baltimore, MD: Paul H Brookes Publishing.

Integració de tractament Estructurat i Naturalitzat:

Jobin, A. B. (2012). Integrating treatment strategies for children with autism. UC San Diego Electronic Theses and Dissertations
https://escholarship.org/uc/item/35n2x2kp

Intervenció Implementada pels Pares (Parent Implemented Intervention):

Oono, I. P., Honey, E. J., & McConachie, H. (2013). Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorders (ASD). The Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, CD009774.

Koegel, R. L., Symon, J.B., & Koegel, L.K. (2002). Parent education for families of children with autism living in geographically distant areas. Journal of Positive Behavior Interventions, 4(2), 88-103.

Symon, J.B., Koegel, R.L., & Singer, G.H.S. (2005). Parent Perspectives of Parent Education Programs. In KOegel, R.L., & Koegel, L. K. (Eds.) Pivotal Response Treatments for Autism: Communication, Social and Academic Development (pp. 93-115). Baltimore: Paul H. Brookes.

Symon, J.B. (2005) Expanding interventions for children with autism: Parents as trainers. Journal of Positive Behavior Interventions, 7(3), 159-173.

The National Professional Development Center of AUTISM SPECTRUM DISORDERS
http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/ParentImplemented_Steps.pdf

 

Intervenció Sistèmica

Feixas, G., Muñoz, D., Compañ, V. y Montesano, A. (2012). El modelo sistémico en la intervención familiar. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (UB).
http://hdl.handle.net/2445/31584

Beyebach, M. y Navarro-Góngora, J. (2002). Avances en terapia familiar sistémica. Paidós Ibérica. ISBN 84-493-0117-3.

McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985) Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa (3ª ed. 2000).

Navarro-Góngora, J. (1992).Técnicas y programas en terapia familiar. Paidós Ibérica. ISBN 9788475098302.

 

Família

Model Centrat en la Família:

FEAPS (2008). Un Enfoque de la Discapacidad Intelectual Centrado en la Familia. Manuales de Buena Práctica. Madrid: FEAPS.
https://prezi.com/au89imks6qyw/modelo-centrado-en-la-familia-en-contextos-naturales/

SISKIN Children´s Institute. Model for Early Intervention in Natural Enviorments
http://www.siskin.org/www/docs/236.1073

Atenció precoç

FEAPS (2001). Atención Temprana. Orientaciones para la calidad. Manuales de Buena Práctica. Madrid: FEAPS.

 
 

Pràctiques Basades en l'Evidència per a nens, joves i adults joves amb Trastorn de l'Espectre Autista

Descarregar Resum

Article original:
Wong, C., Odom, S. L., Hume, K. Cox, A. W., Fettig, A., Kucharczyk, S., Schultz, T. R. (2014). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism Spectrum Disorder. Chapel Hill: The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, Autism EvidenceBased Practice Review Group. http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf

 

Tractament Conductual Intensiu per Nens amb Autisme: Resultats de Quatre Anys i Predictors

Descarregar Resum

Article original:
Sallows, G. O., & Graupner, T. D. (2005). Intensive behavioral treatment for children with autism: Four-year outcome and predictors. American Journal on Mental Retardation, 110 (6), 417-438. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16212446